Doelstellingen 

Over mens en muziek

In de herfst van 1964 stichtten de musicus/componist Norbert Visser en de psycholoog Bernhard Lievegoed de stichting 'Kind en Instrument'. Deze stichting had tot doel: het bouwen van een bruikbaar instrumentarium voor muziektherapie en pedagogie. Het bouwen van de instrumenten vindt plaats in werkplaatsen die een werkmogelijkheid aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking of met andere problemen waardoor zij in de samenleving geen baan kunnen vervullen. Uit de stichting 'Kind en Instrument is al snel (1965) de internationale Choroi-beweging ontstaan. STICHTING Mens en Muziek is in 2003 ontstaan vanuit de omvorming van de Choroi-Foundation.

Ook de Zweed Pär Ahlbom was zeer nauw bij de oprichting betrokken. De Choroi-Foundation was een grote stimulans in het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium en het bijeenbrengen van musici met een nieuwe kijk op het muciseren. Het Choroi-instrumentarium wat uit deze impuls is ontstaan wordt op dit moment in 12 werkplaatsen met een sociaaltherapeutische opgave geproduceerd en over de hele wereld verkocht. Omdat de Choroi-Foundation vaak direct gekoppeld wordt aan het merk Choroi, is het initiatief genomen om de werkgroep Mens en Muziek op te richten, die zich vooral richt op de muzikale, pedagogische en therapeutische impuls, die niet gekoppeld kan zijn aan een merknaam.

Doelstellingen
  • Nieuw ontwikkelde muziekinstrumenten bekend maken (o.a. het Choroi-instrumentarium)
  • Ontwikkeling van nieuwe akoestische instrumenten bevorderen
  • Klankonderzoek stimuleren en ondersteunen
  • Musiceren met nieuw ontwikkelde instrumenten stimuleren
  • Concerten met 'nieuwe muziek' organiseren
  • Muziek en improvisatie-workshops organiseren
  • Muziektherapeutisch onderzoek ondersteunen
  • Een uitwisselingsplatform aan te bieden (door bijeenkomsten en via internet)
  • Vakgerichte conferenties voor musici, muziekpedagogen, muziektherapeuten en instrumentenbouwers organiseren

-------------

Plezier in muziek hebben betekend nog niet altijd 'beheersen van het notenschrift en van blad kunnen spelen'. Nee, plezier hebben in het muziek maken kan ook op een totaal andere manier! Vergelijk bijvoorbeeld eens de muziek in andere culturen, bijvoorbeeld Afrika, waar kinderen van kleins af aan mee kunnen spelen met de muziek die klinkt. Simpelweg meespelen omdat het fijn is om muziek te maken, wellicht omdat het iets in me opwekt wat boven mijzelf uit lijkt te stijgen. Eenvoudigweg PLEZIER IN MUZIEK hebben!

Muziek maken begint vaak met het genieten van KLANK. Een simpel ritme doorgeven in een kring van mensen die bijvoorbeeld allemaal spelen op eenvoudige klankstaven van verschillende materialen. Ieder heeft zo zijn voorkeursinstrument en zijn favoriete klank.

De nieuw ontwikkelde Choroi-instrumenten ondersteunen deze vorm van muziekmaken zeer goed. De klanken van deze instrumenten zijn heel rijk, je hoort het materiaal waarvan het gemaakt is heel goed. De instrumenten nodigen uit tot improvisatie en klankexperimenten. De Choroi-instrumentenbouwers hebben dit 'rijke klankbeeld' als uitganspunt, zij willen een klankkwaliteit presenteren die in tegenstelling tot de 'lege en immateriele electronische klanken' juist de volheid aan materiaalklank beleefbaar maakt.

Materiaal is voor de akoestische instrumenten de basis voor de klankvorming. Het is interessant om te beleven hoe verschillend een stuk hout klinkt als het dikker, breder of langer is. Het waarnemen van de uitwerking van de vorm op de klank werkt zeer inspirerend op de muzikale mens.

Ieder mens is in principe muzikaal! Vaak is de drempel om muziek te maken de angst om een verkeerde klank te produceren. Als we er vanuit gaan dat die 'verkeerde klank' ook juist interessant kan zijn dan verdwijnt de drempel vanzelf! De musicus en therapeut 'Julius Knierim' heeft in de 80 en 90-er jaren op diverse grote conferenties zalen met wel 1000 mensen laten zingen, ieder in een eigen zelfgezochte toon. De meest vreemde en interessante klanken werden er ten gehore gebracht en aan de gezichten van de mensen in de zaal was duidelijk af te lezen hoeveel plezier ze hadden in het meedoen aan zo'n klankexperiment.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend