Word donateur! 

Wordt donateur van stichting Mens en Muziek, en ontvang het Jaarmagazine thuis!

Als steun in de rug kan de stichting uw financiële ondersteuning goed gebruiken. Van uw donatie worden o.a. workshops, concerten en conferenties georganiseerd om zo met u samen een levendig uitwisselplatform te creëren.

In onze donateursfolder vindt u een acceptgiro die u gebruiken kunt voor een eenmalige ondersteuning. U kunt natuurlijk ook uw bank machtigen voor een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.

Triodosbank 39.01.82.591 t.n.v. Stichting Mens en Muziek Valkenlaan 14 1871 AV SCHOORL

IBAN NL24 TRIO 0390182591
BIC code: TRIONL2U
K.v.K. 41.240639

Over Stichting Mens en Muziek

MUZIEK is in al haar vormen een essentiële sleutel in de levensloop van ieder mens, in opvoeding, therapie en kunst. Stichting Mens en Muziek biedt een platform voor onderzoek en uitwisseling op alle muzikale vak-gebieden.

Stichting Mens en Muziek is in het voorjaar van 2004 in het leven geroepen. De stichting stelt zich het bevorderen van muziek-vernieuwing ten doel en biedt een platform voor mensen die beroepsmatig als musicus, instrumentenbouwer, muziekleraar of -therapeut actief zijn. Zij laat zich inspireren door de antroposofie en stelt zich nadrukkelijk open voor iedereen die met akoestische muziekvernieuwing bezig is.

Muziek, instrumentenbouw, composities... muzikale uitingen zijn door de eeuwen heen in ontwikkeling geweest! Maar welke muziek, welke klank hoort bij de huidige tijd en kan kinderen en volwassenen inspireren? De interesse in de werking van muziek op de mens daagt ons uit tot onderzoek, de resultaten hiervan nodigen uit tot uitwisseling en samenwerking.

Stichting Mens en Muziek stimuleert deze uitwisseling en samenwerking. www.mensenmuziek.nl vormt een belangrijk medium om deze doelen te ondersteunen. Je vindt hier actuele informatie over conferenties, concerten, studie- en werkgroepen.

Berichten voor de website kunnen aangeleverd worden via:

Reacties van deelnemers

Een aantal reacties van deelnemers aan de conferentie Mens en Muziek:

...ik kwam geïnspireerd thuis met het gevoel: ik weet wat ik wil en ben daarin niet alleen!...

...fijn om gelijkgestemden te ontmoeten en over ons vakgebied uit te kunnen wisselen...

...hartverwarmende bijdragen uit 'het veld'...

...nieuwe impulsen en ideeën gekregen om aan verder te werken...

...het laat je ontdekken dat muziek dé sociale kunst is...

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend